• ایمیل PLC زیمنس
  • تلگرام PLC زیمنس
  • لینداین PLC زیمنس
  • واتساپ آسام ایران
  • اینستاگرام PLC زیمنس
خطوط تلفن همراهخطوط تلفن ثابت
مدیر عامل: 989127482083+982133982402+982133959055+
مدیر فروش: 989126407692+982133915308+982133982432+
واتساپ: 989359585702+
شرکت آسام

(اخوان اکبرزاده)

شرکت آسام
درایو زیمنس
درایو V20
پنل زیمنس
پی ال سی 1200
پروژه آموزشی چراغ راهنمای با پی ال سی S7-300
موقعیت دهی سینامیکس V60 با استفاده از پی ال سی S7-1200 و رابط Plus/direction
کنترل سینامیکس S210 با استفاده از پی ال سی S7-1500 زیمنس و PROFIsafe
سینامیکس G120: پروژه کنترل سرعت محور با بلاک SINA_Speed
کنترل سرعت درایو های G110/S110 با S7-1200 (Tia Portal)پروتکل USS
پوزیشن کنترل شده درایو V90 با S7-1200 از طریق رابط Pluse/Direction
کنترل درایو  G120 باCPU  S7-1200  زیمنس از طریق PROFIsafe
کنترل سرعت و موقعیت توسط درایو V90 و پی ال سی S7-1200
تبدیل اخطار ها و پیغام های خطا های درایو های سینامیکس با کمک مفسر XML در پروژه HMI در TIA
مقعیت یابی توسط پی ال سی S7-1200 و درایو G120

انواع محصولات زیمنس