• ایمیل PLC زیمنس
  • تلگرام PLC زیمنس
  • لینداین PLC زیمنس
  • واتساپ آسام ایران
  • اینستاگرام PLC زیمنس
خطوط تلفن همراهخطوط تلفن ثابت
مدیر عامل: 989127482083+982133982402+982133959055+
مدیر فروش: 989126407692+982133915308+982133982432+
واتساپ: 989359585702+
شرکت آسام

(اخوان اکبرزاده)

شرکت آسام
درایو زیمنس
درایو V20
پنل زیمنس
پی ال سی 1200
کارت خروجی 1200 زیمنس
خروجی دیجیتال S7-1200
سیگنال برد زیمنس S7 1200
ماژول خروجی آنالوگ S7-1200 PLC
آنتن GSM S7-1200
سیگنال برد زیمنس S7-1200
کابل افزایشگر ماژول S7-1200
ماژول خروجی پی ال سی S7-1200 SIEMENS
زیمنس  S7-1200 ماژول GSM
پی ال سی S7-1200 ماژول محاسبه انرژی
ماژول ارتباط با مدباس S7-1200
ماژول RTD زیمنس S7-1200
ماژول S7-1200 زیمنس کد SM1232
ماژول PLC S7-1200
ماژول سیماتیک S7-1200 SIEMENS
ماژول پی ال سی S7-1200
ماژول زیمنس S7-1200
ماژول 1223 پی ال سی S7-1200
کارت  ورودی S7-1200  SM1221
ماژو ل زیمنس S7-1200
ماژول سیماتیک  PLC S7-1200
ماژول خروجی SM1222
ماژول خروجی دیجیتال  زیمنس
اطلاعات  ماژول پی ال سی S7-1200

انواع محصولات زیمنس